هفت چاکرا

  مقدمه: چاکرا در زبان سانسکریت به معنای چرخ است.

  چاکراها مراکز و کانون­های مدور انرژی در بدن اثیری انسان هستند. چاکراها به مدارهای انرژی مربوطند که به موازات مغز در اطراف ستون فقرات قرار دارند. چاکراها در بر گیرنده و گرد آورنده هاله های انرژی )پرانا( موجود در فضا هستند که انرژی را منتقل کرده و جریان می دهند.

  هر چاکرا با بخش و عضو خاصی از کالبد ارتباط دارد و انرژی الزم برای عملکرد آن را تولید می کند.

  هر چاکرا مربوط به جنبه­های خاصی از رفتار و رشد انسانی است. چاکراهای پایینی با عواطف و نیازهای اصلی بدن مربوط هستند و دارای فرکانس پایینتری هستند و طبیعت خشن­تری دارند. انرژی چاکراهای بالایی با فرکانس بالا و مربوط به اهداف و قوای معنوی و ذهنی متعالی است.

با ۷ چاکرای اصلی بدن، مراکز اصلی انرژی آشنا شوید:

1- چاکرای ریشه یا موالدهارا (Root chakra)

چاکرای روت یا ریشه اساس و بنیان ما را نشان میدهد .در بدن انسان، این چاکرا در پایین ستون مهره­ها یا نخاع قرار گرفته است و به انسان حس قرار گرفتن روی زمین را میدهد .وقتی چاکرای ریشه باز باشد ما در مورد توانایی تحمل چالش­ها و ایستادن روی دو پای خود حس اطمینان داریم .وقتی این چاکرا مسدود شود، احساس ترس ما را فرا میگیرد؛ انگار ما روی زمینی بیثبات ایستادهایم. مکان :انتهای نخاع، در محل دنبالچه. چیزهایی که کنترل میکند: مشکالت بقا و دوام مانند استقالل مالی، پول و غذا. شعار :من نمیتوانم از یک بنیان ناپایدار و متزلزل رشد کنم. رنگ :قرمز. عنصر :زمین. سنگ :هماتیت (نوعی سنگ آهن) زمان شکلگیری: یک تا ۷ سالگی

2- چاکرای ساکرال یا سوآدهیستانا (Sacral chakra)

چاکرای ساکرال یا خاجی به شما اطلاع میدهد که چطور با احساسات خود و احساسات دیگران ارتباط برقرار میکنید. این چاکرا ،فرماندة خالقیت و انرژی جنسی است.آنهایی که چاکرای ساکرال بسته دارند،ممکن است حس کنند کنترل زندگی خود را دردست ندارند. مکان :پایین شکم، حدود ۵ سانتیمتر زیر ناف. چیزهایی که کنترل میکند :حس فراوانی، سالمت و رفاه، رضایت و جذابیت جنسی. شعار :من همیشه به دیگران احترام میگذارم اما نه قبل از خودم. رنگ :نارنجی. عنصر :آب. ؛سنگ :چشم ببر. زمان شکلگیری :۸ تا ۱۴ سالگی

3- چاکرای سوالر پلکسوس یا مانیپورا (Solar plexus chakra)

چاکرای سوم، چاکرای سوالر پلکسوس است که با بدن شما صحبت میکند، تا اطمینان داشته باشید و کنترل 2 زندگی را در دست بگیرید.به مدتها قبل فکر کنید؛یعنی آخرین باری که عصبی یا نگران بودهایدیا حس کردید دلتان ناگهان به پایین میریزد. اینجاست که چاکرای بدن شما فعال است .اگر چاکرای سوالر پلکسوس شما مسدود شود، ممکن است بیش از اندازه احساس خجالت و تردید داشته باشید. آنهایی که چاکرای ساکرال باز دارند، به راحتی میتوانند خود حقیقیشان را ابراز کنند. مکان :بالای شکم در ناحیه معده چیزهایی که کنترل میکند :ارزش دادن به خود، اعتماد به نفس، خودباوری و عزت نفس شعار:عشق به خود زمانی شروع میشود که من تمام قسمتهای خودم را بپذیرم. رنگ :زرد. عنصر :آتش. سنگ :کهربا. زمان شکلگیری :۱۵ تا ۲۱ سالگی

4- چاکرای قلب یا آناهاتا (Heart chakra)

چاکرای قلب به منزله پلی بین چاکراهای پایینتر(مرتبط با مادیت) و چاکراهای بالاتر (مرتبط با معنویت) به شمار میرود. همان طور که از نامش پیداست، این چاکرا میتواند بر توانایی ما در عشق دادن و عشق گرفتن از دیگران و خودمان تاثیر بگذارد.کسی که چاکرای قلبش بسته است، به سختی میتواند آغوش خود را به سوی افرادی که در زندگیاش هستند باز کند .اگر قلب فردی باز باشد، میتواند عمیقا احساس شفقت، مهربانی و همدردی داشته باشد. مکان :وسط سینه، درست باالی قلب چیزهایی که کنترل میکند :عشق، لذت و آرامش درونی شعار :وقتی خودم را دوست داشته باشم، دوست داشتن دیگران آسانتر است. رنگ :سبز؛ عنصر :هوا؛ سنگ :کواترز قرمز زمان شکلگیری :۲۱ تا ۲۸ سالگی

 5- چاکرای گلو یا ویشودها (Throat chakra)

چاکرای گلو به چاکرای قلب صدا میدهد و توانایی ما در ارتباط با قدرت درونی خود را کنترل میکند .وقتی این چاکرا کامال فعال و با تمام ظرفیت در حال کار باشد، به ما اجازه میدهد که خودمان را صادقانه و شفافانه ابراز کنیم .وقتی فردی چاکرای گلوی بسته دارد، در یافتن لغات برای توصیف احساسی که دارد با مشکل مواجه است. مکان :گلو چیزهایی که کنترل میکند :ارتباط، ابراز وجود، و صداقت شعار :من همیشه حقیقت خودم را میگویم.رنگ :آبی روشن، فیروزهای؛ عنصر :صدا، موسیقی؛ سنگ :زمرد کبود زمان شکلگیری :۲۹ تا ۳۵ سالگی

6- چاکرای چشم سوم یا آجنا (Third-eye chakra)

همان طور که بالا میرویم، به ارتباط با خدا یا ارتباط الهی نزدیکتر میشویم .چاکرای چشم سوم توانایی ما در دیدن تصویر بزرگتر و ارتباط با شهود را کنترل میکند .این چاکرا را میتوانید به منزله چشم روح ببینید :اطالعات فراتر از سطح را ثبت میکند . رخدادهای بصری و شهودی در فردی که چاکرای چشم سومش باز است غیرمعمول نیست. مکان: پیشانی بین دو چشم (به این چاکرا، چاکرای ابرو هم گفته میشود) چیزهایی که کنترل میکند :شهود، تخیل و خرد شعار :من پذیرای کشف چیزهایی هستم که دیده نمیشوند.رنگ :آبی تیره، بنفش؛ عنصر :نور؛ سنگ :آمتیست یا یاقوت ارغوانی (لعل بنفش) زمان شکلگیری :۳۶ تا ۴۲ سالگی

 7- چاکرای تاج یا ساهاسرارا (Crown chakra)

چاکرای تاج بالاترین چاکرا است و درست روی سر قرار دارد.این چاکرا نماد توانایی بدن برای ارتباط کامل با معنویت است. وقتی شما چاکرای تاج کامال باز داشته باشید، یعنی قدرتی که تعداد کمی از مردم فقط آن را دارند، میتوانید به آگاهی و هشیاری بیشتری دست پیدا کنید. مکان :باالترین نقطه روی سر چیزهایی که کنترل میکند :زیبایی بیرونی و درونی، ارتباط با روح شعار :من برای عشق و نور یک کشتی هستم.رنگ :بنفش، سفید؛ عنصر :آگاهی الهی؛ سنگ :کوارتز یا الماس شفاف زمان شکلگیری :۴۳ تا ۴۹ سالگی

 


  • لیلا رادمنش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *