معرفی دوره‌ی سکوت ذهن

دستاوردهای این دوره

 • رسیدن به تکنینک قدرتمند سکوت ذهن
 • رهایی از افکار بیهوده
 • بالا رفتن قدرت تصمیم گیری در همه سطوح زندگی و کاری
 • اصلاح روابط (رابطه با خدا، رابطه با خویشن، رابطه با دیگران)
 • پاک شدن خیال باطل
 • برطرف شدن بسیاری از موانع جذب ثروت
 • خوابی راحت و آسوده
 • شنیدن صدای قلب و ادراک و شهود  
 • خروج از ماتریکس ذهن و بازی های ذهنی
 • راحتی در همه امتحانات و آزمون ها مانند کنکور و غیره
 • ترک عادتهای بد و ایجاد عادتهای خوب با سکوت ذهنی

چگونه به سکوت ذهن برسیم؟

در این دوره و سایر دورههای اینلایت از کهنترین کتب ایرانی بهره گرفته شده در دوره سکوت ذهن از دیدگاه دوگانه انگاری ذهن بهره گرفته شده است بهره گیری از چهار میم اخلاق انسانی به زبان امروزی جهت ساکت سازی ذهن قابلیتهای شگفت انگیز فردی که به سکوت ذهن رسیده است

بکارگیری ذهن در تسلط بر تن، حواس پنج گانه، مدیریت فرکانسهای مغزی رهایی از زندان نفس و آغاز حیات طیبه دو وضعیت ذهن:  

اول ذهن آزاد و تربیت نشده؛ اختیار ذهن آزاد در دست ما نیست و خوراک این ذهن  گفتگوی ذهنی ست

دوم ذهن ریاضت کشیده؛ خوراک این ذهن نور و معرفت است

در این دوره شما خواهید آموخت که چگونه ذهن سرکشتان را ریاضت دهید تا بتوانید افسار آن را در دست خود بگیرید.